» Điểm đến » Hội An
Hội An

Hi An là mt th xã xinh đẹp phía nam Đà Nng. Tng được biết đến như mt cng thương cng quc tế sm ut giai đon gia thế k 16 và 17, nhng tác động ca nước ngoài đến Hi An có th thy rõ đến bây gi vi nhng con đường quanh co và các ca hàng buôn bán kiu người Hoa, đặc bit tp np vào bui ti khi mt tri đã ln xung. Ph c Hi An cũng đã được UNESCO công nhn là mt trong năm di sn văn hóa thế gii ti Vit Nam.

Điểm đến khác
Hà Nội
Gía cả hấp dẫn
Nha Trang
Đà Lạt
Thừa Thiên Huế
Hồ Chí Minh